کاملترین آرشیو آهنگ های سروش هیچکس رپ خون نامی و بزرگ ایران که شامل تمامی آهنگ های پخش شده از او به همراه Ep انجام وظیفه و سه آلبوم جنگل آسفالت ، پدر خوانده و میکروفن است.

 http://irrapdl.tk/full%20albums/hichkas/hichkas.jpg

 ادامه مطلب
صفحه قبل 1 صفحه بعد